Școala de vară Arhipera 2013, ediția 2

ŞCOALA DE VARĂ ARHIPERA 2.0

Fundaţia Soros România (FSR), prin programul Arhipera pentru grupuri vulnerabile, organizează ediţia a doua a Şcolii de vară de arhitectură socială participativă Arhipera la Belciugatele (jud. Călăraşi). Şcoala de vară se adresează studenţilor arhitecţi voluntari ai programului Arhipera al FSR şi reprezintă componenta practică, de teren şi lucru direct cu beneficiarii-comunitatea, a cursului de arhitectură socială participativă, derulat în cadrul Centrului Public al FSR, la care aceştia au participat în timpul anului universitar 2012-2013.

Prima ediţie a şcolii de vară s-a desfăşurat la Dor Mărunt şi a dat posibilitatea studenţilor arhitecţi şi urbanişti, voluntari în cadrul grupului de arhitectură socială participativă Arhipera, să aprofundeze domeniul atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Finalizarea celor 4 locuinţe pentru familii dezavantajate din Dor Mărunt, construite în cadrul programului de construire comunitară al Fundaţiei Soros România, s-a transformat în prilejul transpunerii de către studenţi, pentru prima oară, a propriilor proiecte în realitate, precum şi lucrul direct cu un beneficiar în carne şi oase.

Ediţia 2012 a şcolii de vară a propus o curriculă de cursuri teoretice despre teoria şi istoria arhitecturii sociale participative, despre arhitectura vernaculară, sustenabilitate şi analiză comunitară şi teritorială. Au susţinut activităţi pedagogice dr. arh. Lorin Niculae, dr. arh. Alexandru Călin (UAUIM), lectorii olandezi dr. arh. Klaske Havik (TU Delft) şi arh. Sebastiaan Veldhuisen (Universitatea din Tilburg). Şcoala a avut ca invitaţi de onoare pe prof. dr. arh. Augustin Ioan (UAUIM) şi prof. dr. Vintilă Mihăilescu (SNSPA).

Scopul şcolii de vară Arhipera, ediţia 2013, este crearea unui model replicabil de practică a arhitecturii interesului public în România prin crearea unui parteneriat între comunitatea locală, administraţie publică, mediul ONG, mediul academic (universităţi) şi finanţatori/ sponsori.

Scoala de vară presupune activităţi de tip design-build, menite să creeze legătura între proiectul desenat şi materialitatea formei construite. În acest scop, pe durata şcolii de vară, va fi construit un mic Centru de Design Comunitar care va deveni o placă turnantă a activităţilor de proiectare şi execuţie din comunitate.
Activităţile practice vor presupune experimentul cu materiale locale, asocieri de materiale, explorarea unor tehnici tradiţionale, exerciţii menite să stimuleze creativitatea participanţilor. Nu în cele din urmă, practica va presupune interacţiunea directă cu beneficiarii reali ai proiectelor şi aplicarea metodelor de participare publică în arhitectură însuşite de către studenţii arhitecţi ai Arhipera pe durata anului universitar 2012-2013, în cadrul cursurilor de arhitectură socială participativă derulate de Fundaţia Soros.Atelierele se vor desfăşura zilnic, în două sesiuni, dimineaţa şi seara. Dimineaţa se vor desfăşura sesiunile de proiectare participativă în comunitate, împreună cu familiile beneficiare. Seara, atelierul se va desfăşura la pensiune, sub îndrumarea coordonatorilor.

Atelierele urmăresc proiectarea în sistem participativ a patru locuinţe evolutive pentru patru familii sărace din Belciugatele, parcurgând următorii paşi:

  • informarea cu privire la program, documentarea, analiza preliminară;
  • elaborarea, împreună cu beneficiarii, a temei de proiectare, prin consultare;
  • realizarea unui proiect de locuinţă evolutivă, regim de înălţime parter, cu 2 camere de locuit (cca 32mp suprafaţă utilă) şi posibilitatea facilă de extindere ulterioară de către beneficiari, echipat cu o instalaţie de producţie a energiei electrice ce include un turn de vânt de 15m înălţime şi secţiune de 1mp şi o seră de cca 6-8mp. Proiectarea se realizează prin discuţii succesive cu beneficiarii, folosind mijloace de comunicare adecvate (schiţe, machete de studiu) ce vizează implicarea beneficiarilor în proces.

Conţinutul proiectului:

  • memoriului tehnic de arhitectură
  • toate piesele desenate ale proiectului (plan, faţade, secţiuni), la scara 1:50
  • 5 detalii de execuţie specifice, scara 1:10, 1:5, 1:2
  • machetă finală, scara 1:50, folosind aceleaşi materiale cu cele prevăzute prin proiect.