SIASPA 1 2013-2014

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ SOCIALĂ PARTICIPATIVĂ ARHIPERA (SIASPA) OBIECTIVE DIDACTICE

  1. creşterea capacităţii de învăţare a studenţilor
  2. experimentarea de către studenţi a transformării ideii odată cu dobândirea materialităţii şi observarea schimbărilor care însoţesc procesul
  3. creşterea creativităţii studenţilor, cultivarea gândirii laterale
  4. consolidarea unei relaţii de colaborare, de parteneriat, între comunităţi locale şi studenţii şcolii Arhipera
  5. lărgirea orizontului profesional al studenţilor participanţi prin interdisciplinaritate, desfăşurarea de activităţi de construire comunitară
  6. însuşirea de către studenţi a metodologiei de elaborare a unui proiect de locuinţe, centre sociale, centre medicale, şcoli şi unităţi de învăţământ pentru comunităţi aflate în sărăcie extremă, în toate fazele de proiectare participativă ale acestuia: ilustrare de temă, proiect tehnic, detalii de execuţie, liste de cantităţi de lucrări.

Cursurile Şcolii de arhitectură socială participativă Arhipera de până acum s-au concretizat în proiectarea participativă a patru locuinţe evolutive în Dor Mărunt, dând posibilitatea studenţilor arhitecţi şi urbanişti, voluntari în cadrul grupului de arhitectură socială participativă Arhipera, să aprofundeze domeniul atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Finalizarea celor 4 locuinţe pentru familii dezavantajate din Dor Mărunt, a constituit prilejul transpunerii de către studenţi, pentru prima oară, a propriilor proiecte în realitate, precum şi lucrul direct cu un beneficiar în carne şi oase. Totodată, au fost proiectate patru locuinţe în Belciugatele, acestea urmând să fie finalizate la finalul anului universitar, în perioada de practică.

Până în prezent, FSR a organizat două şcoli de vară care au reprezentat componenta practică, de teren şi lucru direct cu beneficiarii-comunitatea, a cursului de arhitectură socială participativă, derulat în cadrul Centrului Public al FSR, la care aceştia au participat în timpul anilor universitari 2011-2012 şi 2012-2013.

În cadrul Galei Societăţii Civile, ediţia 2013, proiectul FSR Şcoala de vară de arhitectură socială participativă Arhipera, ediţia 2012, a luat premiul al treilea în cadrul secţiunii Educaţie şi Cercetare.