Despre Asociație

Asociaţia ArhiPera îşi propune să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale grupurilor vulnerabile din cadrul comunităţilor aflate în sărăcie extremă prin intermediul unei abordări integrate.

Concepte-cheie

ArhiPera a dezvoltat o metodologie, un model şi o politică de intervenţie în comunităţile vulnerabile care pot fi extinse la nivel naţional. Abordarea integrată include ocuparea forţei de muncă, construirea de locuinţe, asistenţă socială, asistenţă medicală şi dezvoltare comunitară prin cultură. ArhiPera promovează principiile axei strategice ale societăţii incluzive care pledează pentru schimbarea sistemelor sociale, luptă împotriva segregării şi marginalizării grupurilor vulnerabile.
 • Construire comunitară durabilă
 • Cetăţenie activă
 • Design comunitar
 • Cultivarea conştiinţei comunitare
 • Design proactiv, democratic
 • Design participativ generator de structuri incluzive
 • Acţiuni colective
 • Relaţiile dintre identitatea culturală, soluţiile de proiectare şi schimbările sistemice
 • O abordare de jos în sus
 • Practici reflexive
 • Generarea unor idei proprii locului care contribuie la construirea capacităţii locale
 • O abordare bazată pe active care mută accentul de la nevoi şi deficienţe la puncte forte şi posibilităţi
 • Un sistem deschis de construire, arhitectură fabricată, arhitectură reciclată
 • Militarea în favoarea unei arhitecturi a interesului public

Asociația Arhipera a fost înființată ca organizație non-guvernamentală, non-profit, în martie 2014, cu scopul de a oferi servicii de proiectare de arhitectură pentru grupuri vulnerabile și comunități afectate de sărăcie extremă. Până acum am proiectat pentru comunități din județele Călărași, Mehedinți, Cluj, Maramureș, Botoșani și Suceava și am construit locuințe și centre de zi în județul Călărași, în comunele Sărulești, Dor Mărunt și Belciugatele. În prezent, consolidăm bugetul pentru a construi o locuință socială în comuna Măriuța, jud. Călărași, pentru o familie (cu 4 fete) care locuiește într-o căsuță pusă la dispoziție de un vecin.

Principalele direcţii de acţiune ale Asociaţiei ArhiPera

Identitate culturală

Studierea identităţii culturale a unei comunităţi este unul dintre primii paşi din cadrul intervenţiei noastre şi acest lucru reprezintă un punct de reper pentru abordarea noastră. Proiectele sunt adaptate la faţa locului pentru fiecare familie în parte, în funcţie de orientarea sitului, acces, obiceiuri caracteristice, diferite clădiri învecinate etc. Prin intermediul acestei abordări, fiecare casă pe care o construim este unică şi contribuie la creşterea stimei de sine a familiei precum şi la sentimentul identităţii.

Participare

Membrii familiilor iau parte la procesului de proiectare participativă, lucrând împreună cu arhitectul la macheta propriei case în locaţia unde urmează să fie amplasată locuinţa, intervenind cu comentarii referitoare la adaptarea designului la nevoile specifice şi obiceiurile de viaţă. În plus, feed-back-ul şi comentariile sunt integrate în soluţia finală de design. Membrii familiilor beneficiare se implică în postura de constructori pe parcursul procesului de construire, ca parte a procesului aferent de empowerment, obţinând calificări în meserii cum ar fi zidar, tâmplar etc.

Construire deschisă

Materialele de construcţie sunt locale şi aplicăm tehnologii cu care localnicii sunt familiarizaţi. Atunci când se aplică tehnologii moderne, cum ar fi izolaţia termică, localnicii urmează cursuri de calificare. Elementele de construcţie sunt dimensionate astfel încât să permită înlocuirea manuală, dând astfel familiilor posibilitatea să efectueze reparaţii şi/sau intervenţii de extindere atunci când sunt necesare. Spaţiul interior este flexibil iar casa este extensibilă fiind prevăzută cu spaţii în aer liber (cum ar fi bucătării de vară sau ateliere) sau camere suplimentare.

Dezvoltare comunitară

Toate deciziile referitoare la selectarea familiilor beneficiare au fost luate de comunităţi printr-un proces democratic. Comunităţile au fost structurate şi am dezvoltat un grup de reprezentanţi locali în interiorul fiecăreia. Grupul a stabilit obiectivele proiectului de construire comunitară pornind de la nevoile concrete ale familiilor beneficiare. Grupul a ales familiile care urmau să facă parte din proiect iar comunitatea a validat decizia.

Intervenţie integrată

Am dezvoltat conceptul de Construire Comunitară ce include construirea de locuinţe, economie socială, educaţie, asistenţă socială şi dezvoltare comunitară prin cultură. Asociaţia derulează programele în două direcţii metodologice paralele: pe de-o parte, construim capital economic (inclusiv locuinţe şi locuri de muncă), pe de altă parte, dezvoltăm capital social.
În continuare căutăm situri adecvate pentru dezvoltare şi construim pe limitele teritoriale dintre comunităţile afectate de sărăcie şi majoritate. Desfăşurăm intervenţii care încurajează coeziunea socială propunând programe de asistenţă pentru toţi cei interesaţi, cum ar fi centrele sociale.

Educaţie

În cadrul ArhiPera am înfiinţat o şcoală pentru arhitecţii sociali numită SIASPA unde studenţilor li se predau istoria, teoria, metodele şi tehnicile arhitecturii sociale participative. Predarea se face printr-o abordare nonformală bazată pe practică. Astfel, studenţii absolvă după ce construiesc casele pe care le-au proiectat pentru cei săraci.

Parteneri și sponsori

Am dezvoltat conceptul de Construire Comunitară ce include construirea de locuinţe, economie socială, educaţie, asistenţă socială şi dezvoltare comunitară prin cultură.